مشخصات دوره

TESOL CANADA


TESOL CANADA
گواهي TESOL CANADA با هدف ارائه برترين سطح استاندارد در جهان، دوره هاي آموزشي مدرّس و مترجم زبان هاي انگليسي،
فرانسه، اسپانيائي و 11 زبان رايج ديگر را فراهم آورده و مطابق با استاندارد هاي بين المللي به طور گسترده در کانادا و سراسر
جهان ارائه مي دهد. در اکثر کشورها، ديپلم TESOL صادره از کانادا هم تراز با مدرک کارداني و در کانادا معادل يک سال يا 11
واحد دانشگاهي بوده و مي تواند درب هاي بيشتري را بروي فرصت هاي شغلي و ادامه تحصيل بگشايد. مراکز آموزش زبان در
جهان، اکنون با دقت بيشتري اساتيد خود را انتخاب مي کنند و گواهي TESOL CANADA با 12 سال سابقه در کانادا و ساير
کشورها، جايگاه خود را در بين استانداردهاي کسب نيروي انساني در صنعت آموزش تثبيت کرده است.
هر روز تعداد فراواني از اساتيد زبان از کشورهاي خاور ميانه و آسيائي تقاضا دارند در کشور خودشان دوره هاي TESOL را بگذرانند
و گواهي معتبري با مُهر و تأييد وزارت کار و دولت فدرال کانادا دريافت کنند در شغل حرفه اي خود ارتقاء يابند. وزارت کار و
نيروي انساني کانادا تأثير مثبت دارندگان اين گواهي را درکانادا و جهان را مورد بررسي قرار داده و آن را معتبر شناخته و تأئيد
کرده است.
اخذ گواهي TCCT
دوره ها بصورت مجازي، هيبريد و حضوري اجرا مي گردد. اما براي کشورهاي آسيائي و خاورميانه، بر اساس تقاضا و تجارب کسب
شده، دوره ها به صورت حضوري اجرا مي شوند. به اين منظور، دوره اي فشرده به مدت 12 روز براي دارنده گان مدارک
کارشناسي ارشد و دکتري در رشته هاي مرتبط و همينطور دارندگان IELTS 7.5 و کساني که حداقل 5 سال است بطور رسمي به
تدريس زبان در سطوح پيشرفته فعاليت دارند اجرا مي شود. و در پايان دوره، متقاضياني که با موفقيت Board Exam را بگذرانند
ديپلم (TCCT: TESOL CANADA CERTIFIED TRAINER) دريافت مي کنند. فارغ التحصيلان قادرند رسماً دوره هاي زير را در
کلاس هاي حضوري به متقاضيان آموزش دهند.
تدريس آکادميک، تجاري و حرفه اي
گواهي هاي TAE و TBE به منظور تربيت مدرسِ زبان جهت آموزش مديران و مسئولان جهان تجارت، و همچنين پزشکان،
پرستاران، روانکاو ها، داروساز ها و اساتيد دانشگاه هاي فرهنگي، علمي، فني، معماري، مهندسي و هنر و طراحي ارائه گرديده است.


TESOL چيست؟
تي- سُل (TESOL: Teaching English to Speakers of Other Languages) در واقع گواهي رسمي کار به عنوان مدرس
بين المللي زبان انگليسي و ديگر زبان هاي رايج بوده و داراي اعتبار، کيفيت، و استاندارد جهاني در بين اعضاي صاحب منصب در
امر آموزش زبانهاي خارجي در سراسر جهان است. واژه TESOL به عنوان تدريس زبان هاي انگليسي به سخنگويان ديگر زبان ها
بوده و در کشورهاي مختلف با توجه به زبان آن کشور داراي اعتبار است. به عنوان مثال گواهي هاي زير با کلمات اختصاري براي
زبان هاي فرانسه، عربي، روسي، کره اي، و ژاپني صادر مي گردند:
TFSOL: Teaching French to Speakers of Other Languages
TASOL: Teaching Arabic to Speakers of Other Languages
TRSOL: Teaching Russian to Speakers of Other Langugaes
TKSOL: Teaching Korean to Speakers of Other Languages
TJSOL: Teaching Japanese to Speakers of Other Languages
اين دوره اکثراً به اشتباه با دوره هاي ديگر از قبيل ESOL, TESL, TEFL مقايسه و هم تراز تداعي مي شود. تفاوت اصلي اين است
که اين واژه ها در کدام قسمت از جهان بکار مي ورند. به عنوان مثال، در اروپا، انگليسي را به EFL و در کشورهائي مانند کانادا و
ايالات متحده، انگليسي را به عنوان ESL مي شناسند. دارندگان گواهي TESL مجوز تدريس در کشورهائي که انگليسي زبان رسمي
آنان است را دارند. دارندگان TFSL نيز اجازه دارند در کشورهائي که زبان رسمي آنها انگليسي نيست تدريس نمايند. ولي
دارندگان گواهي TESOL مجوز تدريس در همه کشورها را دارند. کشورهايي مانند مالزي، ژاپن، کره، و ترکيه، داشتن اين گواهي را
پيش نياز اخذ ويزاي کار قرار داده اند.
گواهي نمايندگي TESOL CANADA
اين گواهي براي آن دسته از آموزشگاه هائي که تمايل دارند برنامه هاي TESOL توسط اساتيد آنان اجرا گردد طراحي گرديده
است. براي کسب اين گواهي و براي اخذ اعتبار، اساتيد اين مراکز بايد گواهي TCCT را از TESOL CANADA دريافت کنند تا
بتوانند به ساير اساتيد در مراکز خود يا ديگر مراکز آموزش دهند. بعلاوه آنان قادر خواهند بود در اصناف تجاري يا پزشکي و غيره
که نيازمند آموختن دوره هاي زبان تخصصي خود هستند، و همينطور مدارس علمي و عملي به فعاليت بپردازند. مراکز آموزش
زبان هاي خارجي در کشورهائي که انگليسي زبان رسمي نيست، فرصت هاي گسترده تري براي تدريس و آموزش زبان هاي رايج
براي دارنده گان گواهي TESOL فراهم مي کنند.
تدريس در کانادا و جهان
اکثر مدارس دولتي، مدارس خصوصي معتبر، کالج ها، مراکز عمومي، موسسات و آموزشگاه هاي زبان هاي تجاري، تخصصي و
همچنين بخش هاي آموزشي اصناف و نهاد هاي معتبر در کانادا و اقصا نقاط جهان، براي تدريس برنامه هاي آموزشي خود،
اساتيدي که داراي گواهي TESOL CANADA هستند را مي پذيرند. اين گواهي براي آن دسته از اساتيدي که تمايل دارند در
مراکز معتبر ياد شده در کانادا يا هر کشور ديگري شاغل شوند، بلا استثناء الزامي است. اساتيد مجربي که در کشور خود سالها
تجربه در تدريس زبان داشته باشند، بدون داشتن يک گواهي بين المللي معتبر واجد شرايط نخواهند بود.
تدريس در دانشگاه ها و کالج ها TAS
از ديدگاه بين المللي، براي اشتغال به حرفه تدريس زبان در اکثر دانشگاه ها و کالج ها، موسسات داراي مجوز از وزارت هاي
آموزش و پرورش، و همينطور دبيرستان هاي معتبر در سراسر جهان، مدرک کارشناسي، کارشناسي ارشد، يا دکتري در آموزش و
تدريس مورد نياز است. اما اگر شخص داراي مدرک کارداني يا کارشناسي در رشته هاي نامرتبط با تدريس باشد، قادر است پس
از گذراندن دوره هاي آموزشي فوق و قبولي در امتحان نهائي Board Exam با اخذ گواهي معتبر TESOL از کانادا که در مراکز بين
المللي شناخته شده و معتبر است، به حرفه تدريس در مراکز آموزشي معتبر بپردازد. آن دسته از اساتيدي که فاقد مدرک
کارشناسي هستند، بايد دوره هاي 052 ساعته و اخذ ديپلم TCCT که جمعاً 022 ساعت است را با موفقيت بگذرانند.
تدريس به کودکان TEC
براي اينکه استادي بتواند در سطح بين المللي به آموزش کودکان بپردازد، لازم است دوره ي TEC براي انگليسي، TFC براي
فرانسه، و TSC براي زبان اسپانيائي و امثالهم را گذارنده و گواهي معتبر خود را دريافت نمايد. اين دوره که 152 ساعت است،
داراي بخش تئوري و عملي به منظور آموزش به کودکان در رده هاي سني 3 تا 5 سال، 0 تا 12 سال و 11 تا 10 سال است. براي
گذراندن اين دوره، اخذ گواهي 152 ساعته TESOL FOUNDATION به عنوان پيش نياز الزامي است.
تدريس آکادميک TAE
اين دوره به منظور تدريس TOEFL, IELTS, GMAT, MCAT, DAT, TKT, LSAT, GRE, FCE و دانشگاه ها طراحي گرديده
است. گذارندن دوره TWE ، انجام تحقيقات و ارائه پايان نامه، بخش لاينفک در اخذ گواهي TAE است. اين دوره نيز 152 ساعت
است و اخذ گواهي 152 ساعته TESOL FOUNDATION به عنوان پيش نياز الزامي است.
تدريس تجاري و حرفه اي TBE
گواهي هاي TBE و TPE به منظور تربيت مدرس جهت آموزش مديران و مسئولان جهان تجارت، و چنانچه نياز باشد، دکترها،
جراح ها، دندانپزشک ها، پرستار ها، روانکاو ها، داروساز ها و اساتيد دانشگاه هاي علمي، فني و معماري و مهندسي، و هنر طراحي
و ارائه گرديده است. اين دوره نيز 152 ساعت است و اخذ گواهي 152 ساعته TESOL FOUNDATION به عنوان پيش نياز الزامي
است.
چرا گواهي TESOL CANADA ؟
از آنجائيکه تعداد اشخاصي که به جمع گروه زبان آموزان ملحق مي شوند بطور روزمره در سطح جهان رو به افزايش است، نياز
مبرم و تقاضا براي اساتيد مجرب و آموزش ديده مطابق با استانداردهاي جهاني و داراي گواهي معتبر نيز رو به افزايش است.
مدارس زبان در سراسر جهان اکنون با دقت بيشتري اساتيد خود را انتخاب مي کنند. اساتيد زبان در کشورهاي خاور ميانه و آسيا
که تقاضا دارند در کشور خودشان دوره هاي TESOL را بگذرانند و گواهي معتبري با مُهر و تأييد وزارت کار و دولت فدرال کانادا
دريافت کنند از طرق مختلف با TESOL CANADA تماس مي گرفتند. بنا به تقاضاي آنان، هم اکنون در کشورهاي مکزيک،
تاهيئي، کاستاريکا، کره جنوبي، چين، تايلند، هند، پاکستان و ايران اين امر اجرائي گرديده و اخذ اين گواهي منجر به
ارتقاء مقام و حقوق فوري آنان شده و درب هائي از فرصت هاي شغلي در سراسر جهان را براي آنان گشوده است. فارغ التحصيلان
با داشتن اين گواهي معتبر بين المللي، قادرند با حدقل هزينه در کشور خود آموزش ديده و به کاريابي پرداخته و دستمزدي
مطابق با توانائي و مدرک معتبر خود دريافت نمايند و زندگي حرفه اي خود را ارتقاء بخشند.
دوره هاي آموزشي استاندار گواهي TESOL CANADA
براي اطلاعات بيشتر در مورد اعتبارات در کانادا و جهان و برنامه هاي آموزشي و شرايط تحصيل و اخذ گواهي و عضويت در
TESOL Canada از طرق زير ما را همراهي کرده و ارتباط برقرار سازيد:
Web: www.tesolcanada.org
Mail: info@tesolcanada.org
Instagram: #tesolcanada
Telegram: @tesolcanada
02177150423

02177472451

 

ارتباط با ما

آدرس : تهران، خ پیروزی، خ پنجم نیروهوایی، بالاتر از فلکه اول، پ 92

شماره تماس : 02177489454 - 02177150423

پست الکترونیک : info@zaban-ara.ir

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنیال کنید :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامی خدمات اين فروشگاه با نام حقیقی ( هدفمند به نمایندگی از مؤسسه آموزشی گفتار زبان آرا ) دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‎باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.


به راهنمایی نیاز دارید ؟
ارتباط با واتساپ
سلام، می‌توانید برای مشاوره یا پیگیری سوالات با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
معمولا در عرض چند دقیقه پاسخ میدهیم
ارتباط با ما
جهت شروع مکالمه اینجا کلیک کنید.